کهکشان

برخی از قابلیت های کهکشان فروشگاهی کد19 شبکه اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پيشرفته ( کد 13 ) به انضمام : قابليت کاربري 2 کاربر بطور همزمان مي باشد و به ازاء هر کاربر بيشتر از اين تعداد ، مبلغي به نرم افزار اضافه مي شود .

برخی از قابلیت های کهکشان فروشگاهی کد13 اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه متوسط ( کد 12 ) به انضمام : امکان استفاده از منوي کالا در فاکتور جهت سهولت در صدور فاکتور ( ويژه کالاهايي که بارکد ندارند) تيپ قيمت و استفاده از ساير قيمتهاي کالا در فاکتور امکان فرموله کردن واحد کالا امکان […]

برخی از قابلیت های کهکشان فروشگاهی کد12 اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه ساده ( کد 11 ) به انضمام : تعريف کالا در چهار سطح امکان تعريف انبار عمليات چند انبار امکان ثبت چکهاي اماني عملکرد و کنترل کامل واسطه ها سطح دسترسي براي کاربران امکان ثبت سند حسابداري ( غير اتوماتيک) امکان نمايش […]

برخی از قابلیت های کهکشان فروشگاهی کد11 اين نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحي شده وداراي امکاناتی شامل : تعريف کالا در سه سطح به همراه تعريف عکس کالا تعريف اشخاص تعريف حسابهاي بانکي چکهاي دريافتي و پرداختي مديريت و صدور فاکتور خريد ، فروش ، برگشت از خريد و برگشت از فروش و […]