شرکتی

کلیه قابلیت های نرم افزار هلو کد25 شرکتی 2کاربره   کلیه امکانات نسخه پیشرفته(کد23) قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی باشد و تنها می توان پکیج های ویژه مشاغل را با پرداخت هزینه به […]

برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد23 شرکتی   تعاريف پايه : تعريف طرف حسابها : معرفي اشخاص جهت صدور فاكتور و گزارشگيري از معين طرف حسابها همراه با ريز گزارش فاكتورها و چكهاي داده شده و پرداخت شده ،‌امكان دسته بندي مشتريان براساس نياز كاربر تعريف سطح دسترسي جهت هر يك از كاربران […]

برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد22 شرکتی   تعاريف پايه : تعريف طرف حسابها : معرفي اشخاص جهت صدور فاكتور و گزارشگيري از معين طرف حسابها همراه با ريز گزارش فاكتورها و چكهاي داده شده و پرداخت شده تعريف سطح دسترسي جهت هر يك از كاربران نرم افزار تعريف انبار : تعريف و […]

برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد21 شرکتی   تعاريف پايه : تعريف طرف حسابها : معرفي اشخاص جهت صدور فاكتور و گزارشگيري از معين طرف حسابها تعريف انبار : تعريف و طبقه بندي انبارها به گروه هاي اصلي و فرعي تعريف كالا : تعريف مشخصات كالا اعم از كدهاي فني و قيمت هاي […]