تولیدی

برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد33 تولیدی   قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی باشد و تنها می توان پکیج های ویژه مشاغل را با پرداخت هزینه به این نسخه اضافه نمود.

برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد33 تولیدی   تعاريف پايه تعريف طرف حسابها : معرفي اشخاص جهت صدور فاكتور و گزارشگيري از معين طرف حسابها همراه با ريز گزارش فاكتورها و چكهاي داده شده و پرداخت شده ،‌ امكان دسته بندي مشتريان براساس نياز كاربر تعريف سطح دسترسي جهت هر يك از كاربران […]

برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد32 تولیدی   تعاريف پايه تعريف طرف حسابها : معرفي اشخاص جهت صدور فاكتور و گزارشگيري از معين طرف حسابها همراه با ريز گزارش فاكتورها و چكهاي داده شده و پرداخت شده تعريف سطح دسترسي جهت هر يك از كاربران نرم افزار تعريف انبار : تعريف و طبقه […]

اين نسخه شامل نسخه ساده شركتي ( كد 21 ) به انضمام عمليات توليد در سطح ساده مي باشد .   برخی از قابلیت های نرم افزار هلو کد31 تولیدی عملیات تولید در سطح ساده عملیات انبار عملیات خرید و فروش گردش چک و بانک عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیراتوماتیک درج فاکتور رسمی […]